Jesteś tu:

IMG 0190

Profil językowo - medialny, dla młodzieży zainteresowanej rozwojem pasji artystycznych i dziennikarskich.

==>> ulotka reklamowa

==>> Podanie

==>> kalkulator rekrutacyjny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia i języki obce.

Rozwój pasji artystycznych (teatr, film, śpiew, taniec) i dziennikarskich to kierunek cieszący się dużym zainteresowaniem już od kilku lat. U podstaw zainteresowania leży rozwój humanistyczny dający szansę na kontynuację kształcenia na kierunkach humanistycznych: filologie (polska, języki obce), filozofię, psychologię, europeistykę, politologię, dziennikarstwo, historię sztuki

Studia humanistyczne, w przeciwieństwie do kierunków matematycznych i przyrodniczych, niewiele mają wspólnego z naukami ścisłymi.  Studia te dotyczą człowieka, wytworów jego działalności oraz szeroko pojętego społeczeństwa. 

Kierunki humanistyczne oddziałują na sferę rozwoju osobowego ucznia, studenta. Sprawiają, że kształtują absolwenci są bardzo kreatywni, komunikatywni, posiadają dobrze rozwinięte zdolności do prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.   Bez problemu radzą sobie z przeciwnościami losu.

Klasa językowo - medialna stawia na rozwój kompetencji bardzo poszukiwanych na rynku. Znajomość co najmniej dwóch języków obcych,  umiejętność efektywnego uczenia się, umiejętność funkcjonowania w grupie (kompetencje społeczne). 

Nabyte umiejętności są weryfikowane praktycznie poprzez:
- współpracę zagraniczną oraz 
- możliwość rozwoju zainteresowań w ramach klubu teatralnego, psychologicznego, filmowego i dziennikarskiego.
Młodzież rozwijająca swoje zainteresowania artystyczne (teatr, film, fotografia) dzięki współpracy z zagranicą wyzbywa się uprzedzeń i stereotypów. Zaczyna wierzyć w swoje uzdolnienia i śmiało podejmuje dalsze kształcenie na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Osiągnięcia artystyczne młodzieży: