Jesteś tu:

50 Lat

Absolwentów prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. Pozwoli to nam na usprawnienie organizacji Zjazdu.

Termin Zjazdu: 20 czerwca 2015

Konto e-mail Zjazdu: zslgzjazd@gmail.com

ZgłoszenieKwestionariusz Absolwenta

Prosimy o dokładne sprawdzenie daty ukończenia szkoły. W przypadku absolwentek, koniecznie prosimy podać nazwisko panieńskie.